Mikä on Hankehaavi?

Hankehaavi on tutkimushankekuvausten verkkohakemisto, joka on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Hankehaavissa ovat nyt mukana Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI), Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Helsingin yliopiston (HY) Viikin kampuksen tiedekunnat (maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen ja farmasian tiedekunta), Ruralia-instituutti ja Viikin kampuskirjasto.

Tiedontuottajaorganisaatioissa on tapahtunut vuoden 2015 alusta lähtien muutoksia, jotka vaikuttavat viiveellä Hankehaavissakin. Paikkatietokeskus ja Luonnonvarakeskus ovat uusia organisaatioita. Paikkatietokeskus jatkaa Geodeettisen laitoksen tutkimusta nyt Maanmittauslaitoksen toimintayksikkönä ja sen lyhenne on edelleen FGI. Luonnonvarakeskus Luken tutkimushankkeet tulivat Hankehaaviin syyskuussa 2016. Koska Luke muodostettiin kolmen tutkimusorganisaation, Metsäntutkimuslaitos Metlan, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n yhdistämisellä, noiden organisaatioiden hankkeet näkyvät Hankehaavissa erikseen toistaiseksi entisillä organisaatiolyhenteillä.

Hankehaavissa on tutkimushankekuvauksia tällä hetkellä 5.10.2018 noin 9065. Hankehaavi on avattu tammikuussa 2008. Sen rinnalle toteutettu englanninkielinen hankekuvausten hakemisto Projectnet avattiin vuoden 2010 lopussa.

Tiedonhaku

  Haku
  Asiasanahakemisto
  Aihehakemisto

Taustaa

 Tietoa palvelusta
 Hankehaavi-opetusvideo YouTubessa
 Linkitys ja logot
 LYNET - Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä
 Matri-yhteistyö
 Palvelun tuottaja
  Projectnet.fi, englanninkieliset tutkimushankekuvaukset