Mikä on Hankehaavi?

Hankehaavi on tutkimushankekuvausten verkkohakemisto, joka on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Hankehaavissa ovat nyt mukana Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI), Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Helsingin yliopiston (HY) Viikin kampuksen tiedekunnat (maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen ja farmasian tiedekunta), Ruralia-instituutti ja Viikin kampuskirjasto.

Tiedontuottajaorganisaatioissa on tapahtunut vuoden 2015 alusta lähtien muutoksia, jotka vaikuttavat viiveellä Hankehaavissakin. Paikkatietokeskus ja Luonnonvarakeskus ovat uusia organisaatioita. Paikkatietokeskus jatkaa Geodeettisen laitoksen tutkimusta nyt Maanmittauslaitoksen toimintayksikkönä ja sen lyhenne on edelleen FGI. Luonnonvarakeskus Luke muodostettiin kolmen tutkimusorganisaation, Metsäntutkimuslaitos Metlan, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n yhdistämisellä. Luken hankkeet tulevat mukaan Hankehaaviin vuoden 2016 alussa. MTT:n, Metlan ja RKTL:n päättyneet hankkeet näkyvät Hankehaavissa erikseen vielä siirtymäajan jälkeenkin entisillä organisaatiolyhenteillä.

Hankehaavissa on tutkimushankekuvauksia tällä hetkellä 13.5.2016 noin 7145. Hankehaavi on avattu tammikuussa 2008. Sen rinnalle toteutettu englanninkielinen hankekuvausten hakemisto Projectnet avattiin vuoden 2010 lopussa.

Tiedonhaku

  Haku - järjestelmässä huoltokatko 26.5.2016!
  Asiasanahakemisto - järjestelmässä huoltokatko 26.5.2016!
  Aihehakemisto - järjestelmässä huoltokatko 26.5.2016!

Taustaa

 Tietoa palvelusta
 Hankehaavi-opetusvideo YouTubessa
 Linkitys ja logot
 LYNET - Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä
 Matri-yhteistyö
 Palvelun tuottaja
  Projectnet.fi, englanninkieliset tutkimushankekuvaukset